ZAB.
Persoonlijke Verzekering

 UX & UI 

De uitdaging

Online je verzekering regelen kan erg onpersoonlijk worden. De uitdaging was om persoonlijk maar tegelijkertijd nog steeds betrouwbaar en professioneel over te komen.

De oplossing

De oplossing was een professionele strakke uitstraling met persoonlijke hulp. Er staat continu iemand voor je klaar om te helpen. Geen ‘bot’ maar een mens. Persoonlijk creëer je met echte mensen.

Mijn rol binnen dit project

Dit project is in een team van twee personen gemaakt. Hierbij was een constante samenwerking. Zowel de ontwerpen als het onderzoek zijn in samenwerking gemaakt.

Het bedrijf ZAB

ZAB is een online verzekerings maatschappij.  Ze focussen zich voornamelijk op millennials. De focus tijdens dit project was daarom om het zo persoonlijk mogelijk te maken zonder vertrouwen te verliezen. Vanuit de doelgroep was dit ook een vereiste om een succesvol ontwerp te kunnen maken. 

De persona's die hebben geholpen bij het ontwerp

Uit interviews met 7 respondenten uit de doelgroep kwamen verschillende punten steeds weer naar boven. Ik wilde er voornamelijk achter komen ook wat de respondenten prettig vonden. De doelgroep was te verdelen in de groep die voor eenvoud koos en de groep die zekerheid wilde. De pijnpunten en behoeftes zijn gecombineerd en samengesteld uit de interviews en verwerkt in de persona’s

Informele
tone of voice

Het ontwerp moet een informele, menselijke maar professionele tone of voice hebben.De doelgroep vindt, als het gaat om persoonlijk, een informele tone of voice belangrijk. Professionaliteit blijft belangrijk om het gevoel van vertrouwen op te wekken.

Persoonlijk en transparant

Binnen het ontwerp moeten persoonlijk contact en transparante communicatie centraal staan. Hierbij is transparantie belangrijk om vertrouwen op te wekken en vervolgens te behouden.

Snel en makkelijk

Het ontwerp moet snel en makkelijk in gebruik zijn. De gebruiker moet direct kunnen begrijpen hoe de online oplossing werkt. Vervolgens moet de gebruiker hier snel doorheen kunnen navigeren. Dit is belangrijk om de gebruiker bij ZAB blijft en niet een ander alternatief gaat zoeken.

Wederzijdse inbreng

Binnen het ontwerp moet wederzijdse inbreng mogelijk zijn. Hierdoor wordt er extra aandacht besteed aan de gebruiker. Dit zorgt voor een persoonlijkere benadering naar de doelgroep.

Hoe deze onderdelen terug komen in de app

Informele tone of voice

Het was belangrijk om geen vaktermen te gebruiken en de gebruiker aan te spreken met je. Om professioneel te blijven was correct gebruik van de Nederlandse taal belangrijk. Dit komt terug in het praatbalkje van de assistent en de vragenbalk. 

Persoonlijk en transparant

De assistent helpt bij verschillende onderdelen en geeft tussentijd tips. Deze persoon is gekoppeld aan een echte persoon om daadwerkelijk persoonlijk over te komen. De tips en hulp werd als zeer persoonlijk ervaren. Ook staat er altijd iemand klaar om te helpen. Geen bot of ai, maar een echt persoon. 

Snel en makkelijk

Het regelen van je zaken wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt door de meest gebruikte processen. Ook kan je iemand vragen om hulp als je bepaalde onderdelen niet begrijpt om het zo makkelijk mogelijk te maken.

Wederzijdse inbreng

De assistent zorgt voor wederzijdse inbreng. De assistent geeft actuele tips die over de onderwerpen gaan waar de gebruiker op dat moment mee bezig is. Dit zorgt er voor dat de applicatie inbreng heeft om de gebruiker zo goed mogelijk te kunnen helpen.